Janusz Brzeski

Imię i nazwisko: Janusz Brzeski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-09-24

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Bochnia

Okreg wyborczy: 46 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-09-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Bochnia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 46 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w wrześniu
- w 24 dniu miesiąca