Janusz Dobrosz

Imię i nazwisko: Janusz Dobrosz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Janusz Dobrosz - X kadencja 1989 - 1991
- Janusz Dobrosz - II kadencja 1993 - 1997
- Janusz Dobrosz - IV kadencja 2001 - 2005
- Janusz Dobrosz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-07-03

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Wieruszow

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-07-03 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Wieruszow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w lipcu
- w 03 dniu miesiąca