Janusz Lemanski

Imię i nazwisko: Janusz Lemanski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Janusz Lemanski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-08-22

Data urodzenia: 1950-01-12

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Krosno

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Sojusz Lewicy Demokratycznej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Rolnicze,1969

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-08-22 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-01-12 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Krosno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Rolnicze,1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w styczniu
- w 12 dniu miesiąca