Janusz Lewandowski

Imię i nazwisko: Janusz Lewandowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Janusz Lewandowski - I kadencja 1991 - 1993
- Janusz Lewandowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-06-13

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1974

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-06-13 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w czerwcu
- w 13 dniu miesiąca