Jerzy Borowczak

Imię i nazwisko: Jerzy Borowczak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 2000-09-11

Data urodzenia: 1957-11-15

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Bialogard

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Budowy Okretow,1984

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 2000-09-11 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-11-15 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Bialogard (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Budowy Okretow,1984 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w listopadzie
- w 15 dniu miesiąca