Jerzy Buzek

Imię i nazwisko: Jerzy Buzek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1940-03-07

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Smilowice

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska,Wydzial Mechaniczno-Energetyczny,1963

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1940-03-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Smilowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechnika Slaska,Wydzial Mechaniczno-Energetyczny,1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1940 roku
- w marcu
- w 07 dniu miesiąca