Jerzy Ciemniewski

Imię i nazwisko: Jerzy Ciemniewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Ciemniewski - I kadencja 1991 - 1993
- Jerzy Ciemniewski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1939-02-08

Data wygasniecia mandatu: 1998-12-18 Zrzeczenie

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 23 Legnica

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1962

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: serbochorwacki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1939-02-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 1998-12-18 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z serbochorwacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1939 roku
- w lutym
- w 08 dniu miesiąca