Jerzy Dziewulski

Imię i nazwisko: Jerzy Dziewulski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Dziewulski - I kadencja 1991 - 1993
- Jerzy Dziewulski - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Dziewulski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1943-12-15

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 43 Suwalki

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: doradca prezydenta RP ds bezpieczenstwa

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-12-15 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 43 Suwalki (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z doradca prezydenta RP ds bezpieczenstwa (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w grudniu
- w 15 dniu miesiąca