Jerzy Gwizdz

Imię i nazwisko: Jerzy Gwizdz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Gwizdz - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-10-08

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Nowy Sacz

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Bezpartyjny Blok Wspierania Reform Porozumienie Prawicy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-10-08 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Nowy Sacz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform Porozumienie Prawicy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w październiku
- w 08 dniu miesiąca