Jerzy Jankowski

Imię i nazwisko: Jerzy Jankowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Jankowski - I kadencja 1991 - 1993
- Jerzy Jankowski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-09-18

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Stargard Szczecinski

Okreg wyborczy: 13 Jelenia Gora

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP,Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: czlonek zarzadu organizacji gospodarczej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-09-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Stargard Szczecinski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP,Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z czlonek zarzadu organizacji gospodarczej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w wrześniu
- w 18 dniu miesiąca