Jerzy Jaskiernia

Imię i nazwisko: Jerzy Jaskiernia
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Jaskiernia - IX kadencja 1985 - 1989
- Jerzy Jaskiernia - I kadencja 1991 - 1993
- Jerzy Jaskiernia - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Jaskiernia - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-03-21

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Kudowa Zdroj

Okreg wyborczy: 45 Tarnobrzeg

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel IX kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-03-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Kudowa Zdroj (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 45 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel IX kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w marcu
- w 21 dniu miesiąca