Jerzy Kropiwnicki

Imię i nazwisko: Jerzy Kropiwnicki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Kropiwnicki - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1945-05-07

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-05-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w maju
- w 07 dniu miesiąca