Jerzy Polaczek

Imię i nazwisko: Jerzy Polaczek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Polaczek - IV kadencja 2001 - 2005
- Jerzy Polaczek - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1961-08-24

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Piekary Slaskie

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Koalicja Konserwatywna

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski w Katowicach ,Wydzial Prawa i Administracji,1986

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: slowacki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-08-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Piekary Slaskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Koalicja Konserwatywna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski w Katowicach ,Wydzial Prawa i Administracji,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z slowacki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w sierpniu
- w 24 dniu miesiąca