Jerzy Szmajdzinski

Imię i nazwisko: Jerzy Szmajdzinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Szmajdzinski - IX kadencja 1985 - 1989
- Jerzy Szmajdzinski - I kadencja 1991 - 1993
- Jerzy Szmajdzinski - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Szmajdzinski - IV kadencja 2001 - 2005
- Jerzy Szmajdzinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-09-04

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 13 Jelenia Gora

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel IX kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna im. O. Langego,Wydzial Gospodarki Narodowej,1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-09-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel IX kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna im. O. Langego,Wydzial Gospodarki Narodowej,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w wrześniu
- w 04 dniu miesiąca