Jerzy Szteliga

Imię i nazwisko: Jerzy Szteliga
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Szteliga - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Szteliga - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-09-05

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Zebrzydowice-Kalwaria Zebrzydowska

Okreg wyborczy: 30 Opole

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Leningradzki,Wydzial Filozofii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-09-05 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Zebrzydowice-Kalwaria Zebrzydowska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Leningradzki,Wydzial Filozofii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w wrześniu
- w 05 dniu miesiąca