Jerzy Wenderlich

Imię i nazwisko: Jerzy Wenderlich
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jerzy Wenderlich - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Wenderlich - IV kadencja 2001 - 2005
- Jerzy Wenderlich - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-04-22

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Torun

Okreg wyborczy: 47 Torun

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Pedagogiczny,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: bulgarski

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-04-22 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Torun (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 47 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Pedagogiczny,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z bulgarski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w kwietniu
- w 22 dniu miesiąca