Jerzy Widzyk

Imię i nazwisko: Jerzy Widzyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1959-04-25

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Zywiec

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,1984

Ukonczona szkola: - Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Pedagogiki,1984

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-04-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Zywiec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,1984 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Pedagogiki,1984 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w kwietniu
- w 25 dniu miesiąca