Joanna Fabisiak

Imię i nazwisko: Joanna Fabisiak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Joanna Fabisiak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-07-07

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Stan cywilny: zamezna

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Polonistyki,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-07-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Polonistyki,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w lipcu
- w 07 dniu miesiąca