Joanna Sosnowska

Imię i nazwisko: Joanna Sosnowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Joanna Sosnowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1968-08-26

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Lidzbark Warminski

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: rozwiedziona

Ukonczona szkola: II Liceum Ogolnoksztalcace im. Karola Mallka

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1968-08-26 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Lidzbark Warminski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z II Liceum Ogolnoksztalcace im. Karola Mallka (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1968 roku
- w sierpniu
- w 26 dniu miesiąca