Jozef Gruszka

Imię i nazwisko: Jozef Gruszka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jozef Gruszka - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Gruszka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-03-16

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Kwiatkow

Okreg wyborczy: 14 Kalisz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: - Panstwowe Technikum Rolnicze,1967

Ukonczona szkola: - Polska Akademia Nauk,Wydzial Rolny,1996

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-03-16 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Kwiatkow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Panstwowe Technikum Rolnicze,1967 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Polska Akademia Nauk,Wydzial Rolny,1996 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w marcu
- w 16 dniu miesiąca