Jozef Mozolewski

Imię i nazwisko: Jozef Mozolewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-10-09

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Krzeczkowo

Okreg wyborczy: 4 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 3,1998

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-10-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Krzeczkowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 3,1998 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w październiku
- w 09 dniu miesiąca