Jozef Nowicki

Imię i nazwisko: Jozef Nowicki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jozef Nowicki - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Nowicki - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-08-14

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Gorzow Wlkp.

Okreg wyborczy: 19 Konin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ruchu Zawodowego,Wydzial Ekonomiki Pracy,1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-08-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Gorzow Wlkp. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ruchu Zawodowego,Wydzial Ekonomiki Pracy,1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w sierpniu
- w 14 dniu miesiąca