Juliusz Braun

Imię i nazwisko: Juliusz Braun
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Juliusz Braun - I kadencja 1991 - 1993
- Juliusz Braun - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-08-29

Data wygasniecia mandatu: 1999-04-21 Zrzeczenie

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Milechowy

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Geologii,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-08-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 1999-04-21 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Milechowy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Geologii,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w sierpniu
- w 29 dniu miesiąca