Kazimierz Barczyk

Imię i nazwisko: Kazimierz Barczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Kazimierz Barczyk - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-01-25

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wolbrom

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Zjednoczenie Polskie

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-01-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wolbrom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Polskie (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w styczniu
- w 25 dniu miesiąca