Kazimierz Chrzanowski

Imię i nazwisko: Kazimierz Chrzanowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Kazimierz Chrzanowski - IV kadencja 2001 - 2005
- Kazimierz Chrzanowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-12-25

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Laziska

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Nauk Spolecznych,Wydzial Socjologiczno-Polityczny,1987

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik umyslowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-12-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Laziska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Nauk Spolecznych,Wydzial Socjologiczno-Polityczny,1987 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik umyslowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w grudniu
- w 25 dniu miesiąca