Kazimierz Dzielski

Imię i nazwisko: Kazimierz Dzielski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-01-28

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wroblowka woj. nowosadeckie

Okreg wyborczy: 28 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Medyczne Studium Zawodowe,1974

Ukonczona szkola: - Studium Oligofrenopedagogiki,1988

Wyksztalcenie: pomaturalne

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: slowacki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-01-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wroblowka woj. nowosadeckie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Medyczne Studium Zawodowe,1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Studium Oligofrenopedagogiki,1988 (Ukonczona szkola)
- posłowie z pomaturalne (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z slowacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w styczniu
- w 28 dniu miesiąca