Kazimierz Marcinkiewicz

Imię i nazwisko: Kazimierz Marcinkiewicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Kazimierz Marcinkiewicz - IV kadencja 2001 - 2005
- Kazimierz Marcinkiewicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1959-12-20

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gorzow Wlkp.

Okreg wyborczy: 12 Gorzow Wielkopolski

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1984

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-12-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gorzow Wlkp. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1984 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w grudniu
- w 20 dniu miesiąca