Kazimierz Szczygielski

Imię i nazwisko: Kazimierz Szczygielski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Kazimierz Szczygielski - I kadencja 1991 - 1993
- Kazimierz Szczygielski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-11-16

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Dziecmarow, gm. Baborow

Okreg wyborczy: 30 Opole

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Nauk Przyrodniczych,1962

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-11-16 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Dziecmarow, gm. Baborow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Nauk Przyrodniczych,1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w listopadzie
- w 16 dniu miesiąca