Krystyna Herman

Imię i nazwisko: Krystyna Herman
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Krystyna Herman - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-12-16

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Nowa Ruda

Okreg wyborczy: 48 Walbrzych

Stan cywilny: zamezna

Ukonczona szkola: Medyczne Studium Zawodowe,Wydzial Poloznych,1973

Wyksztalcenie: pomaturalne

Zawod/stanowisko: polozna

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-12-16 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Nowa Ruda (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 48 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Medyczne Studium Zawodowe,Wydzial Poloznych,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z pomaturalne (Wyksztalcenie)
- posłowie z polozna (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w grudniu
- w 16 dniu miesiąca