Krystyna Lybacka

Imię i nazwisko: Krystyna Lybacka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Krystyna Lybacka - I kadencja 1991 - 1993
- Krystyna Lybacka - II kadencja 1993 - 1997
- Krystyna Lybacka - IV kadencja 2001 - 2005
- Krystyna Lybacka - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-10-02

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Jutrosin

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Jutrosin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca