Krzysztof Baszczynski

Imię i nazwisko: Krzysztof Baszczynski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Krzysztof Baszczynski - II kadencja 1993 - 1997
- Krzysztof Baszczynski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-03-02

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Instytut Pedagogiki Specjalnej,Wydzial Rewalidacji,1974

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-03-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Instytut Pedagogiki Specjalnej,Wydzial Rewalidacji,1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w marcu
- w 02 dniu miesiąca