Krzysztof Janik

Imię i nazwisko: Krzysztof Janik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Krzysztof Janik - II kadencja 1993 - 1997
- Krzysztof Janik - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-11-06

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 46 Tarnow

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa,1971

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Slaski,Wydzial Nauk Politycznych,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-11-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 46 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Slaski,Wydzial Nauk Politycznych,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w listopadzie
- w 06 dniu miesiąca