Krzysztof Jurgiel

Imię i nazwisko: Krzysztof Jurgiel
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Krzysztof Jurgiel - IV kadencja 2001 - 2005
- Krzysztof Jurgiel - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-11-18

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Ogrodniki

Okreg wyborczy: 4 Bialystok

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska,Wydzial Geodezji i Kartografii,1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-11-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Ogrodniki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Warszawska,Wydzial Geodezji i Kartografii,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w listopadzie
- w 18 dniu miesiąca