Krzysztof Klak

Imię i nazwisko: Krzysztof Klak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1966-03-29

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Przeworsk

Okreg wyborczy: 36 Przemysl

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji,Trakcja Elektryczna,1986

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-03-29 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Przeworsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji,Trakcja Elektryczna,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w marcu
- w 29 dniu miesiąca