Krzysztof Tchorzewski

Imię i nazwisko: Krzysztof Tchorzewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Krzysztof Tchorzewski - I kadencja 1991 - 1993
- Krzysztof Tchorzewski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-05-19

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Rzazew

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska,Wydzial Elektryczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-05-19 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Rzazew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska,Wydzial Elektryczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w maju
- w 19 dniu miesiąca