Lech Nikolski

Imię i nazwisko: Lech Nikolski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Lech Nikolski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-10-11

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Opole Lubelskie

Okreg wyborczy: 3 Biala Podlaska

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-10-11 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Opole Lubelskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Biala Podlaska (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w październiku
- w 11 dniu miesiąca