Leslaw Podkanski

Imię i nazwisko: Leslaw Podkanski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Leslaw Podkanski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1956-11-02

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Tarnawa Mala

Okreg wyborczy: 51 Zamosc

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Moskiewski Instytut Przemyslu Gazowego i Naftowego,Wydzial Mechaniczny,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-11-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Tarnawa Mala (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 51 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Moskiewski Instytut Przemyslu Gazowego i Naftowego,Wydzial Mechaniczny,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w listopadzie
- w 02 dniu miesiąca