Leszek Balcerowicz

Imię i nazwisko: Leszek Balcerowicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-01-19

Data wygasniecia mandatu: 2000-12-22 Zrzeczenie

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Lipno

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-01-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 2000-12-22 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Lipno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w styczniu
- w 19 dniu miesiąca