Leszek Franciszek Dziamski

Imię i nazwisko: Leszek Franciszek Dziamski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1942-10-13

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Zwolen

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe Porozumienie Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza,Wydzial Weterynarii,1967

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: weterynarz

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-10-13 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Zwolen (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Porozumienie Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolnicza,Wydzial Weterynarii,1967 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z weterynarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w październiku
- w 13 dniu miesiąca