Leszek Swietochowski

Imię i nazwisko: Leszek Swietochowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Leszek Swietochowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-08

Data urodzenia: 1955-01-01

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Lipniak

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ekonomiczno - Rolniczy,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-08 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-01-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Lipniak (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ekonomiczno - Rolniczy,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w styczniu
- w 01 dniu miesiąca