Longin Pastusiak

Imię i nazwisko: Longin Pastusiak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Longin Pastusiak - I kadencja 1991 - 1993
- Longin Pastusiak - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1935-08-22

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarski ,1961

Ukonczona szkola: - University of Virginia,Woodrow Wilson School of Fore,1959

Ukonczona szkola: - American University,School of International Service,1962

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1935-08-22 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarski ,1961 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - University of Virginia,Woodrow Wilson School of Fore,1959 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - American University,School of International Service,1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1935 roku
- w sierpniu
- w 22 dniu miesiąca