Ludwik Dorn

Imię i nazwisko: Ludwik Dorn
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Ludwik Dorn - IV kadencja 2001 - 2005
- Ludwik Dorn - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-05-06

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Instytut Socjologii Wydzial Nauk Spolecznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: czlonek zarzadu organizacji gospodarczej

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-05-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Instytut Socjologii Wydzial Nauk Spolecznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z czlonek zarzadu organizacji gospodarczej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w maju
- w 06 dniu miesiąca