Maciej Poreba

Imię i nazwisko: Maciej Poreba
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-03-01

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: rozwiedziony

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historii,1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-03-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historii,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w marcu
- w 01 dniu miesiąca