Malgorzata Ostrowska

Imię i nazwisko: Malgorzata Ostrowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Malgorzata Ostrowska - II kadencja 1993 - 1997
- Malgorzata Ostrowska - IV kadencja 2001 - 2005
- Malgorzata Ostrowska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-07-31

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Malbork

Okreg wyborczy: 10 Elblag

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Nauk Spolecznych,1993

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-07-31 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Malbork (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Nauk Spolecznych,1993 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w lipcu
- w 31 dniu miesiąca