Marek Biernacki

Imię i nazwisko: Marek Biernacki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Marek Biernacki - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1959-04-28

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Sopot

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Administracji,1985

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-04-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Sopot (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Prawa i Administracji,1985 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w kwietniu
- w 28 dniu miesiąca