Marek Kaczynski

Imię i nazwisko: Marek Kaczynski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1963-09-12

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckie

Okreg wyborczy: 26 Lomza

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Technikum Mechaniczne,Wydzial Obrobki Skrawaniem ,1983

Ukonczona szkola: - Instytut Ksztalcenia Nauczycieli,Wydzial Filologii Polskiej,1985

Wyksztalcenie: pomaturalne

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-09-12 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wysokie Mazowieckie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Lomza (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Technikum Mechaniczne,Wydzial Obrobki Skrawaniem ,1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Instytut Ksztalcenia Nauczycieli,Wydzial Filologii Polskiej,1985 (Ukonczona szkola)
- posłowie z pomaturalne (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w wrześniu
- w 12 dniu miesiąca