Marek Nawara

Imię i nazwisko: Marek Nawara
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1956-04-18

Data wygasniecia mandatu: 1998-11-21 Zrzeczenie

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Stan cywilny: kawaler

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Metali Niezelaznych,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-04-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 1998-11-21 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Metali Niezelaznych,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w kwietniu
- w 18 dniu miesiąca