Marek Sawicki

Imię i nazwisko: Marek Sawicki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Marek Sawicki - II kadencja 1993 - 1997
- Marek Sawicki - IV kadencja 2001 - 2005
- Marek Sawicki - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-08-04

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Sawice

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna,Wydzial Rolniczy,1983

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-08-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Sawice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna,Wydzial Rolniczy,1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w sierpniu
- w 04 dniu miesiąca