Marek Wikinski

Imię i nazwisko: Marek Wikinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Marek Wikinski - IV kadencja 2001 - 2005
- Marek Wikinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1966-05-23

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Sochaczew

Okreg wyborczy: 37 Radom

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: rozwiedziony

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Inzynierska ,Wydzial Ekonomiczny,1991

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski - Filia w Bialymstoku,Wydzial Prawa,1996

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-05-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Sochaczew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Inzynierska ,Wydzial Ekonomiczny,1991 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski - Filia w Bialymstoku,Wydzial Prawa,1996 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w maju
- w 23 dniu miesiąca