Marek Zielinski

Imię i nazwisko: Marek Zielinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Marek Zielinski - I kadencja 1991 - 1993
- Marek Zielinski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-07-10

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Gorzow Wielkopolski

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska,Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel zawodowy

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-07-10 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Gorzow Wielkopolski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Poznanska,Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w lipcu
- w 10 dniu miesiąca